Condicions de compra

A tenir en compte:

  1. A partir dels transcurs dels primers trenta dies des de la data de compra, “l’empresa” NO admetrà cap mena de devolució.
  2. En cas de devolució, s’ha de retornar el producte amb tots els seus originals (caixa, ampolles, etiquetatge, morrions, plaques de cava, caputxons i complements derivats de promocions, etc.), en cas contrari no s’acceptarà la devoluciò, ni es farà el reemborsament.
  3. Les comandes rebudes es gestionaran a partir de les 17:00h dels dies hàbils. Les rebudes a partir d’aquesta hora seran tramitades al següent dia hàbil.
  4. Per a mes informació, llegeixi les Condicions Generals